อาหารปลาดอทคอม

ร้านค้าโปรด

เจ้าของร้าน: iamgolf ส่งข้อความ

ความน่าเชื่อถือ: 0

จำนวนสินค้า: 46

พื้นที่: อุดรธานี

เปิดร้านเมื่อ: 2009-07-06

เยี่ยมชมทั้งหมด: 129179

ที่อยู่: 303 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง

เบอร์โทรศัพท์: 089-186-1018

ค้นสินค้าในร้านค้า

ตรวจพัสดุส่งทางไปรษณีย์

Hikari Goldfish Diets Pellet Size Guide

Hikari offers numerous pellet sizes developed for goldfish in various stages of growth. For ponds where various sized goldfish reside we recommend using a smaller pellet easier for the youngest goldfish to eat to reduce stress. Larger goldfish can eat smaller pellets easily, but smaller fish can encounter problems with pellets that are too large.

The meaning of each icon

line_icong_hujo.gif :Floating line_icong_semi.gif :Floats for a while,then sinks slow line_icong_tinka.gif :Sinking
  Net
Weight
Pellet Size
(diameter)
Your Goldfish's size  
Fly
fish
About
3cm
(1.2in)
About
4cm
(1.6in)
About
5cm
(2.0in)
About
8cm
(3.1in)
or more
Pellet Diets                  
Hikari Tropical First Bites 10g under
0.2mm
line_esa01.gif maru02.gif         line_icong_semi.gif
Hikari Chappy 80g 1.7~
2.0mm
line_esa03.gif     maru02.gif maru02.gif maru.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Staple baby pellet 30g
/100g
/300g
1.7~
2.0mm
line_esa04.gif     maru02.gif maru02.gif maru.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Gold baby pellet 30g
/100g
/300g
1.7~
2.0mm
line_esa03.gif     maru02.gif maru02.gif maru.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Lionhead 100g
/350g
2.0~
2.3mm
(length2.5
~2.8mm)
line_esa07.gif       maru.gif maru02.gif line_icong_tinka.gif
Hikari Oranda Gold 100g
/300g
2.5~
2.8mm
line_esa08.gif       maru.gif maru02.gif line_icong_hujo.gif
Hikari What-Germ mini pellet 100g
/200g
2.7~
3.0mm
line_esa09.gif       maru.gif maru02.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Staple mini pellet 240g 3.5~
4.0mm
line_esa10.gif         maru02.gif line_icong_hujo.gif
Flake Diets                  
Hikari Flake Goldfish 20g
/50g
- line_esa02.gif   maru02.gif maru02.gif maru.gif maru.gif line_icong_semi.gif
Freeze Dried Diets                  
Hikari Bio-Pure FD Daphnia 12g -   maru.gif maru02.gif maru02.gif maru.gif maru.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Bio-Pure FD Brine Shrimp 12g -     maru02.gif maru02.gif maru02.gif maru02.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Bio-Pure FD Blood Worms 12g -     maru02.gif maru02.gif maru02.gif maru02.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Bio-Pure FD Tubifex Worms 12g -     maru02.gif maru02.gif maru02.gif maru02.gif line_icong_hujo.gif
Hikari Bio-Pure FD Ocean Plankton 12g -       maru.gif maru02.gif maru02.gif line_icong_hujo.gif
Saki-Hikari Fancy Goldfish Color Enhancing Diet 200g/1kg 1.3~1.6mm
(length 2.8~3.3mm)
line_esa07.gif   maru02.gif maru02.gif maru02.gif maru02.gif line_icong_tinka.gif
Saki-Hikari Fancy Goldfish Basic Diet 200g/1kg 1.3~1.6mm
(length 2.8~3.3mm)
line_esa07.gif   maru02.gif maru02.gif maru02.gif maru02.gif line_icong_tinka.gif